Vattenanalys

För att säkerställa dricksvattnets kvalitet rekommenderas regelbundna kontroller.
Du som har egen brunn är ansvarig för att driva och sköta den egna brunnen och därmed ansvarar för vattenkvaliteten.                                                  För att säkerställa dricksvattnets kvalitet krävs regelbundna kontroller. 
Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.                          Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att köparen ser till att dricksvattnet i brunnen är analyserat.

Gratis Vattenanalys
Detta gratis vattenprov, utgör ett grovtest på viktiga parametrar i vattnet,                         
Följande parametrar analyseras
Grumlighet,
Lukt,
pH värde,  
Alkalinitet
Totalhårdhet,
Järn,
Koppar,,
Nitrat,
Nitrit
 

Beställning Gratis vattenanalys

För en mer omfattande analys, rekommenderar vi att ni vänder Er till ett oberoende ackrediterat Laboratorium        

Ackrediterade Vattenanalyser

Ackrediterade vattenanalyser
I Eurofins webshop kan du se de olika analyspaket som kan vara lämpliga för Ditt vatten 

 

För beställning:                                                                        Klicka på knappen Beställa nedan, och du länkas till Eurofins webshop.

Beställ lämpligt analyspaket.
(Betalning sker direkt till Eurofins)