VATTENANALYS - VATTENPROV - EGEN BRUNN

För att säkerställa dricksvattnets kvalitet rekommenderas regelbundna kontroller.
Du som har egen brunn är ansvarig för att driva och sköta den egna brunnen och därmed ansvarar för vattenkvaliteten.    För att säkerställa dricksvattnets kvalitet krävs regelbundna kontroller. 
Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.  Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att köparen ser till att dricksvattnet i brunnen är analyserat.

Vi rekommenderar att ni vänder Er till ett oberoende och ackrediterat Laboratorium utan koppling till vattenreningsföretag  Tex. eurofins     

Ackrediterade Vattenanalyser

Ackrediterad vattenanalys 
I Eurofins webshop kan du se de olika analyspaket som kan vara lämpliga för Ditt vatten 

För beställning: Klicka på knappen Beställa nedan, och du länkas till Eurofins webshop. 
Beställ lämpligt analyspaket.

Betalning sker direkt till Eurofins