VATTENFILTER FÖR DIG MED EGEN BRUNN      KLIMAT-COMFORT VATTENRENING

Innan köp av vattenfilter, är det viktigt att göra en vattenanalys så att valet av filter blir rätt. Anlita ett seriöst, oberoende och ackrediterat Analyslaboratorium. För mer info  klicka på knappen Vattenanalys

KINETICO K2 Dricksvattenfilter

REA 60%
  UTFÖRSÄLJNING

 Järnfilter  Manganfilter

       Avsyrningsfilter  

10" Filterhus Big Blue
& Filterpatroner

20" Filterhus  Big Blue
& Filterpatroner

10" Filterhus
& Filterpatroner

20" Filterhus
& Filterpatroner

Bakteriefilter / UV-Filter

Tillbehör / UV-Filter