Vattenfilter för vattenrening Järnfilter-Kalkfilter-

Fluoridfilter F-55
Fluoridfilter F-55

Fluoridfilter: Höjd 55 cm Diameter 16 cm
Arbetstryck: Max 6 Bar
Anslutning: R20 

Filterhus: Höjd 33 cm Diameter 14 cm
Arbetstryck: Max 6 Bar
Anslutning: R15