Merparten av våra kunder är privatpersoner med villa eller fritidshus, vars brunnsvatten har brister som behöver åtgärdas.    Vi får även förtroendet att ta fram filterlösningar till både små och stora företag.