Kombifilter KAH-1044A
(Kalk, Humus)

Flödesstyrd Ventilautomatik
I leveransen ingår:
Filtermassa
2 st Rostfria anslutningsslangar längd 1 met.
Bypassventil
Installeras efter tryckkärl, 
Anslutning för inkommande/utgående vatten: 3/4” utv. gäng
Filtret skall anslutas till eluttag, samt ha tillgång till avlopp, som kan vara golvbrunn, avloppsstam, eller annan lösning., 
Storlek 1044: Höjd: 135 cm Diameter: 26 cm
Reningskapacitet: upp till 25 liter/min
Backspolningsbehov: minst 20 liter/min
Saltförbrukning per regenerering: cirka 2,5 kgFiltret bör föregås av Partikefilter Tex. Patron-Filterhus

Kombifilter KAH-1044A

Pris:
12 900 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P2049334
Antal:

När Du har gått vidare, och slutför beställningen finns det en blå knapp . Klicka på den och skriv in uppgift om dH, COD-Mn (Humus) järn, mangan, även låga halter                        Samt om det är svavelväte  i vattnet.(Behövs för inställning av filtret)             

Kombifilter KANI 
(Kalk, Nitrat/Nitrit)

Flödesstyrd Ventilautomatik
I leveransen ingår:
Filtermassa
2 st Rostfria anslutningsslangar längd 1 met.
Bypassventil
Installeras efter tryckkärl, 
Anslutning för inkommande/utgående vatten: 3/4” utv. gäng
Filtret skall anslutas till eluttag, samt ha tillgång till avlopp, som kan vara golvbrunn, avloppsstam, eller annan lösning., 
Storlek 1044: Höjd: 135 cm Diameter: 26 cm
Reningskapacitet: upp till 25 liter/min
Backspolningsbehov: minst 20 liter/min
Saltförbrukning per regenerering: cirka 2,5 kgFiltret bör föregås av Partikefilter Tex.ett  Patron-Filterhus, .

Kombifilter KANI-1044A

Pris:
13 900 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P2049335
Antal:

När Du har gått vidare, och slutför beställningen finns det en blå knapp . Klicka på den och skriv in uppgift om dH, COD-Mn (Humus) järn, mangan, även låga halter                        Samt om det är svavelväte  i vattnet.(Behövs för inställning av filtret)             

Kombifilter KAJMS 
(Kalk, Järn, Mangan, Svavelväte)

Flödesstyrd Ventilautomatik
I leveransen ingår:
Filtermassa
2 st Rostfria anslutningsslangar längd 1 met.
Bypassventil
Installeras efter tryckkärl, 
Anslutning för inkommande/utgående vatten: 3/4” utv. gäng
Filtret skall anslutas till eluttag, samt ha tillgång till avlopp, som kan vara golvbrunn, avloppsstam, eller annan lösning., 
Storlek 1044: Höjd: 135 cm Diameter: 26 cm
Reningskapacitet: upp till 25 liter/min
Backspolningsbehov: minst 20 liter/min
Saltförbrukning per regenerering: cirka 2,5 kgFiltret bör föregås av Partikefilter Tex.ett  Patron-Filterhus,

Kombifilter KAJMS-1044A

Pris:
14 900 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P2049336
Antal:

När Du har gått vidare, och slutför beställningen finns det en blå knapp . Klicka på den och skriv in uppgift om dH, COD-Mn (Humus) järn, mangan, även låga halter                        Samt om det är svavelväte  i vattnet.(Behövs för inställning av filtret)             

Kombifilter KAJMHS 
(Kalk, Järn, Mangan, Humus, Svavelväte  )
Flödesstyrd Ventilautomatik
I leveransen ingår:
Filtermassa
2 st Rostfria anslutningsslangar längd 1 met.
Bypassventil
Installeras efter tryckkärl, 
Anslutning för inkommande/utgående vatten: 3/4” utv. gäng
Filtret skall anslutas till eluttag, samt ha tillgång till avlopp, som kan vara golvbrunn, avloppsstam, eller annan lösning., 
Storlek 1044: Höjd: 135 cm Diameter: 26 cm
Reningskapacitet: upp till 25 liter/min
Backspolningsbehov: minst 20 liter/min
Saltförbrukning per regenerering: cirka 2,5 kgFiltret bör föregås av Partikefilter Tex.ett  Patron-Filterhus,

Kombifilter KAJMHS-1044A

Pris:
15 900 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P2049337
Antal:

När Du har gått vidare, och slutför beställningen finns det en blå knapp . Klicka på den och skriv in uppgift om dH, COD-Mn (Humus) järn, mangan, även låga halter                        Samt om det är svavelväte  i vattnet.(Behövs för inställning av filtret)