Vattenanalys - Vattenprov-Vattenfilter-Vattenrening- Klimat-Comfort


Ackrediterade Vattenanalyser utförs
i samarbete med Eurofins
 

För att säkerställa dricksvattnets kvalitet krävs regelbundna kontroller.
Du som har egen brunn är ansvarig för att driva och sköta den egna brunnen och därmed ansvarar för vattenkvaliteten. För att säkerställa dricksvattnets kvalitet krävs regelbundna kontroller. Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg.
Men problemen kan finnas där utan att man märker det.
Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att köparen ser till att dricksvattnet i brunnen är analyserat.

Gratis vattenanalys

Kampanj! Gratis Vattenanalys:
Detta gratis vattenprov, utgör ett grovtest på viktiga parametrar i vattnet, (ej ackrediterad analys)

Följande parametrar analyseras


Grumlighet, lukt, pH värde,  Alkalinitet, Järn, Mangan, Totalhårdhet, Nitrat, Nitrit, Koppar

 
Ackrediterade Vattenanalyser
Ackrediterade Vattenanalyser

Kampanj!  Ackrediterade Vattenanalyser med 10% Rabatt!

Klimat-Comfort erbjuder i samarbete med Eurofins, ackrediterade vattenanalys-paket som bedöms enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.    I Eurofins webshop kan du se de analyspaket som Klimat-Comfort erbjuder privatpersoner. 

  • För beställning: Klicka på knappen Beställa nedan, och du länkas till Eurofins webshop. 
  • I  Eurofins weshop klickar du sedan på ”Har du fått en kampanjkod?” uppe till höger på sidan.
  • Skriv in Klimat-Comforts kampanjkod med stora bokstäver: COMFORT
  • Beställ lämpligt analyspaket. (Betalning sker direkt till Eurofins)