NiITRATFILTER - KLIMAT-COMFORT

Höga halter av nitrat beror främst på läckage från åkermark.

Nitrat påträffas i både grävda och borrade brunnar, men är vanligast i grävda brunnar. Eftersom även djupa brunnar kan ha nitratrikt vatten, hjälper det inte alltid att borra om man har en grävd brunn med mycket nitrat. Det är i regel svårt att göra något åt nitrat i brunnsvatten om man inte kan ändra på markanvändningen i tillrinningsområdet.

Riktvärden för Nitrat:
Tjänligt: Mindre än 20 mg/l

Tjänligt med anmärkning:   20 – 49 mg/l

Otjänligt,  50 mg/l eller högre   (bör ej ges till barn under ett års ålder)

Riktvärden för Nitrit:

Tjänligt: Mindre än 0,10 mg/l
Tjänligt med anmärkning: 0,10 – 0,49 mg/l  (bör ej ges till barn under ett års ålder)
Otjänligt, 0,50 mg/l eller högre

I priserna på våra filter ingår:

Anslutningsslangar / flexslangar 80 cm med förbikopplingsventil.

Filtermassa.

20-års garanti på filtertankar   4-års reningsgaranti.

Fri Frakt!

Mer info Mer info

Nitratfilter  25 L Kabinett

Reningskapacitet 25 l/min                                         Inkl. ansl.slangar/ventiler 

Helautomatiskt backspolning                                    Filtermassa ingår

Installationskrav: avlopp, elanslutning 230 V            4-års Garanti

 

Pris inkl.moms: 9 900 kr       Fraktfritt  (11 900 kr)

Mer info Mer info

Nitratfilter  35 L

Reningskapacitet 35 l/min                                         Inkl. ansl.slangar/ventiler 

Helautomatiskt, tidstyrd backspolning                       Filtermassa ingår

Installationskrav: avlopp, elanslutning 230 V             4-års Garanti

 

Pris inkl.moms: 12 500 kr      Fraktfritt  (14 900 kr)