KOLFILTER, Aktivt Kol - KLIMAT-COMFORT

Om vattnet innehåller, Järn, Mangan, eller partiklar bör Kolfiltret backspolas 1 - 2 ggr/månad,

Halten järn eller mangan i vattnet bör sammantaget inte överskrida 0,50 mg/l

Aktivt kol absorberar och eliminerar färg, lukt, små mängder humus

(vid stora problem med humus rekomenderar vi främst ett jonbytarfilter med humusspecifik filtermassa)

Kolfilter 15 L  1035 

Reningskapacitet 15 l/min

Manuell backspolning

Installationskrav: avlopp                       

Inkl. ansl.slangar/ventiler
Aktivt Kol 20 lit. ingår
_____________________________________________                         

Manuell backspolning Pris inkl.moms: 4 900 kr Fraktfritt  ( 5 500 kr)

                            

Kolfilter 20 L  1044

Reningskapacitet 20 l/min

Man. eller aut. backspolning

Installationskrav: Avlopp                       

Inkl. ansl.slangar/ventiler                    


_______________________________________________                                  

Manuell backspolning Pris inkl.moms: 5 900 kr Fraktfritt  7 900 kr)
Automatisk backspolning Pris inkl.moms: 7 900 kr Fraktfritt  ( 9 900 kr)                       

Kolfilter 25 L  1054

Reningskapacitet 25 l/min

Man. eller aut. backspolning

Installationskrav: Avlopp                      

Inkl. ansl.slangar/ventiler                     


________________________________________________
Manuell backspolning / Pris: inkl.moms 7 900 kr Fraktfritt   ( 9 900 kr)                              
Automatisk backspolning / Pris inkl.moms10 900 kr Fraktfritt

Kolfilter 35 L  1354
Reningskapacitet 35 l/min
Backspolning automatisk
Installationskrav: avlopp                       
Inkl. ansl.slangar/ventiler                    

__________________________________________________
Manuell backspolning / Pris: inkl.moms 10 500 kr Fraktfritt    ( 12 900 kr)                              
Automatisk backspolning / Pris inkl.moms: 13 500 kr Fraktfritt  
( 17 900 kr)