Järn/Manganfilter 
I priserna på våra filter ingår::Rostfria anslutningsslangar/ 100 cm Bypasventiler och Filtermassa 
4 År Produkt & Reningsgaranti (20-års garanti på filtertankar)   Fraktfri leverans

Järn / Manganfilter Standard
Med separat Luftinjektor Wellmate
Luftinjektorn demonteras o rengörs 1 ggr/år
Fungerar med hydrofor, hydropress

Järn / Manganfilter Premium
Med i filtret inbygd Luftinjektor (Underhållsfritt)
Fungerar med hydrofor, hydropress, och även     i system med frekvensstyrd pump

JM 1044A Standard 
Pris: 8 900 SEK   18 500 SEK
Automatisk backspolning

Separat luftinjektor

JM 1044A Premium
Pris: 9 900 SEK   17 500 SEK 
Automatisk backspolning
I filtret intregrerad luftinjektor

JM 1054A Standard 
Pris: 10 900 SEK   18 500 SEK
Automatisk backspolning

Separat luftinjektor

JM 1054A Premium
Pris: 11 900 SEK   19 500 SEK 
Automatisk backspolning
I filtret intregrerad luftinjektor

JM 1354A Standard 
Pris: 14 900 SEK   26 500 SEK
Automatisk backspolning

Separat luftinjektor

JM 1354A Premium
Pris: 15 900 SEK   19 500 SEK 
Automatisk backspolning
I filtret intregrerad luftinjektor

JMA 1054A Standard 
Pris: 13 900 SEK    21 500 SEK
Automatisk backspolning

Separat luftinjektor

JMA 1054A Premium
Pris: 14 900 SEK   22 500 SEK 
Automatisk backspolning
I filtret intregrerad luftinjektor

Järn/Manganfilter med manuell backspolning  Filtret bör backspolas med 3-4 dagars intervall
Handhavande: Toppventilen vrids till läge backspolning, efter 10 min. vrid till läge renspolning. efter ytterligare 5 min, vrid till läge filtrering Klart

JM 1044M Standard 
Pris: 6 900 SEK   10 500 SEK
Manuell backspolning

Separat luftinjektor

JM 1044M Premium
Pris: 6 900 SEK   11 500 SEK
Manuell backspolning

Separat luftinjektor

JM-1044A Fe-mix O3 Premium
Unik Filterlösning med Ozontillsats
Pris: 16 900 SEK
   10 500 SEK


Ozon är aktivt syre med 3 syreatomer
och har 3200 ggr starkare oxidativ verkan
jämfört med vanlig luft

ll
Till vattenrening är ozon mycket säkert då ozonet snabbt oxideras och faller sönder till rent syre
ll
Vattenrening med Ozon är en välbeprövad metod
som används värden över

ll
Många av våra kommunala vattenverk använder ozon för att rena dricksvatten.
i
Några fördelar 
Lägre vattenförbrukning vid backspolning (200 lit:)
Normalt förbrukas ca. 320 lit.vatten vid backspolning av ett Järnfilter.

l
Mindre risk för driftstörningar pga. avlagringar i ventilautomatiken,
l
Mindre risk för bakterietillväxt i filtermassan.
l
Friskare och godare vatten

I leveransen ingår:

- Filterenhet
- Ozonaggregat
- Anslutningsslangar 1m ( ansl. 3/4" )
- Bypassventiler
- Filtermassa
- Avloppsslang 3 met.
- Svensk Manual

Billiga Vattenfilter till lågpris

Järnfilter

Järn/Manganfilter 25 L 1044M (Manuell backspolning)

Flödeskrav vid backspolning 20 lit/minMått: Höjd 124 cm / Diameter 26 cm
Manuell backspolningsventilAnslutning R25/R20
Reningskapacitet 25 lit/min
Installationskrav-avloppTar även svavelväte)
Anslutningsslangar ingår
Bypassventil ingår
4 års Produkt & Reningsgaranti
6 900 kr

5 000 kr inkl.moms    Fraktfritt

Järn/Manganfilter 25 L 1044A 

Flödeskrav vid backspolning 20 lit/minMått: Höjd 130 cm / Diameter 26 cm
Automatisk backspolningsventilAnslutning R25/R20
Reningskapacitet 25 lit/min
Installationskrav avlopp/elFiltret tar även svavelväte!
Anslutningsslangar ingår,
Bypassventil ingår
4 års Produkt & Reningsgaranti
11 900 kr

7 500 kr inkl.moms     Fraktfritt

Bra vatten

Järn/Manganfilter 25 L 1054A    (vid höga halter Järn, Mangan)

Flödeskrav vid backspolning 20 lit/min Mått: Höjd 150 cm / Diameter 26 cm
Automatisk backspolningsventil Anslutning R25/R20
Reningskapacitet 25 lit/min
Installationskrav avlopp/el Filtret tar även svavelväte!
Anslutningsslangar ingår
Bypassventil ingår
4 års Produkt & Reningsgaranti
14 900 kr 
9 500 kr inkl.moms    Fraktfritt
Järnfilter

Järn/Mangan/Avsyrning 25 L 1054A    Kombifilter med pH höjning

Flödeskrav vid backspolning 25 lit/min Mått: Höjd 150 cm / Diameter 26 cm
Automatisk backspolningsventil Anslutning R25/R20
Reningskapacitet 25 lit/min
Installationskrav avlopp/el Utrustat med Påfyllningslock för Filterkalk
Anslutningsslangar ingår Filtret tar även svavelväte!
Bypassventil ingår
4 år Produkt & Reningsgaranti
15 900 kr
9 900 kr inkl.moms    Fraktfritt
Luftinjektor

Problem med förhöjda halter av järn och mangan ger gul/bruna eller svart/gråa missfärgningar på toalett, badkar, tvätt och disk m.m. Vattnets färg kan ofta variera från klart till svagt gul och det kan ge metallsmak och lukt på vattnet.Utfällningarna blir tydligare när vattnet kommer i kontakt med luft eller vid högre temperaturer. Varmvattnet kan se rostigare ut än kallvattnet och att insidan på disk- och tvättmaskinen kan bli missfärgad.

Järnhalten bör ligga under 0,50 mg/l

Mangan bör ligga under 0,30 mg 

För Kommunalt dricksvatten är gränsvärdet för mangan 0,05 mg/För privata brunnar är Socialstyrelsens riktvärde för mangan 0,30 mg/l.Barn som får bröstmjölksersättning med manganhaltigt vatten löper störst risk för att överexponeras för mangan. Bröstmjölksersättning innehåller i sig ofta mangan upp till 0,4 mg/l                                                                                                         Det är därför viktigt att det vatten som mjölkpulvret blandas ut med har en låg manganhalt.

Vid val av Järn/Manganfilter, är det viktigt att beakta:
Filtrets flödesbehov vid backspolning,
Reningskapacitet  = maxflödet som filtret klarar i lit./min

Generellt rekomenderar vi att filtret kompletteras med en Luftinjektor som syresätter och luftar vattnet,
dels för att det optimerar avfiltreringen av järn och mangan, men även för att avlägsna ev. svavelväte.

Luftinjektorn fungerar både med hydropress, och hydrofor...vid hydrofor bör denna utrustas med avluftningsventil.

Som alternativ till filter med separat luftinjektor, finns våra Premiummodeller som har luftinsug i Ventilautomatiken.               Detta system fungerar även vid frekvensstyrd pump utan tryckkärl