HUMUSFILTER -KLIMAT-COMFORT

Humus beror oftast på att ytvatten tränger in ibrunnen. Vattnet i kranarna missfärgas och kan lukta och smaka dåligt, vilket vanligtvis märks mer vid kraftigt regn. Man kan lösa problemet med ett Humusfilter som reducerar halterna av humusämnen, partiklar samt lukt smak och färg. För att vara på den säkra sidan bör även en UV-lampa med ultraviolett ljus installeras för att reducera eventuella bakterier i vattnet

I priserna på våra filter ingår:

Anslutningsslangar / flexslangar 80 cm med förbikopplingsventil.

Filtermassa.

20-års garanti på filtertankar   4-års reningsgaranti. Fri Frakt!

Humusfilter 25 L

Reningskapacitet 25 l/min

Helautomatiskt backspolning

Installationskrav: avlopp, el.

Inkl. ansl.slangar/ventiler

Filtermassa ingår                            ____________________________
Pris inkl.moms:  9 900 kr   Fraktfritt  (11 900 kr )

Humusfilter 35 L

Reningskapacitet 35 l/min

Helautomatiskt backspolning  

Installationskrav: avlopp, el.

Inkl. ansl.slangar/ventiler

Filtermassa ingår                            


_____________________________

Pris inkl.moms: 14 500 kr    Fraktfritt  ( 16 500 kr )

                               Även ett  Kolfilter kan användas vid lägre halter av humus i vattnet, se under kolfilter