Bakteriefilter UV-Filter - KLIMAT-COMFORT

I brunnsvatten är orsaken till bakterier i vattnet, att vatten från markytan för med sig bakterier ner i brunnen. Även borrade brunnar kan ha inträngande ytvatten som orsakar bakterier i vattnet. I kommunala ledningsnät förekommer också problem, och det har visat sig att tex. Kolibakterier överlever betydligt längre i ledningarna än vad man hittills antagit. (Överlever i flera månader)

Även parasiter har ju visat sig orsaka olägenheter i kommunala ledningsnät (cryptosporidum)

UV-Filter ST 20
Kapacitet: 20 lit/min
UV-Lampa 25 W
Längd 600 mm
Diameter 65 mm
Material: Rostfritt stål 304SS
Utrustat med Driftindikering

Pris: 3500 kr inkl.moms  Fraktfritt

UV-Filter ST 45
Kapacitet: 45 lit/min
UV-Lampa 55 W
Längd 900 mm
Diameter 65 mm
Material: Rostfritt stål 304SS
Utrustat med Driftindikering

Pris: 4500 kr inkl.moms  Fraktfritt