AVSYRNINGSFILTER, pH höjande filter - KLIMAT-COMFORT, surt vatten, lågt pH, aggresiv kolsyra, aggresivt vatten,

Vid lågt pH blir vattnet aggresivt. Det angriper ledningar, och löser ut metaller, tex. koppar och bly från ledningarna. Detta kan ibland ses som gröna beläggningar i sanitetsporslin, badkar etc. Det sura vattnet kan på sikt ge upphov till läckage, och skador på ledningar, varmvattenberedare m.m. pH-värdet bör därför ligga på mellan 7,5-9,0 Om du har egen brunn med surt vatten (lågt pH) kan det öka risken för hälsofarliga blyutfällningar.

(Blandare/kranar har nyligen visat sig kunna innehålla metall-legeringar med högt blyinnehåll)

I priserna på våra filter ingår:

Anslutningsslangar / flexslangar 80 cm
Bypassenhet/förbikopplingsventiler.

Filtermassa.

20-års garanti på filtertankar   4-års reningsgaranti.

Fraktfri leverans

Mer Info Mer Info

Avsyrningsfilter 30 L  1044U1044M,  Vid pH-värden mellan pH 6 - 7

Kapacitet 30 l/min                                  

Filtermassa ingår                                     Backspolning skall väljas om vattnet innehåller
Inkl. ansl.slangar/ventiler                        Järn / mangan eller partiklar

4-år Produkt & Funktionsgaranti           

_________________________________________
1044U / Uppströms Filter (utan backspolning Pris: 5 000 kr  
( 6 900 kr )       

1044M / Filter med Manuell backspolningsventil  Pris: 6 000 kr  ( 7 900 kr )  

Mer Info Mer Info

Avsyrningsfilter 30 L  1044A Automatisk backspolning Vid pH 6 - 7

Reningskapacitet 30 l/min                            

Helautomatiskt, tidstyrd backspolning      Backspolning skall väljas om vattnet innehåller      

Installationskrav: avlopp, el.                     Järn / mangan eller partiklar

Inkl. ansl.slangar/ventiler

Filtermassa ingår

4-år Produkt & Funktionsgaranti                    


______________________________

Pris inkl.moms: 8 000 kr   Fraktfritt   ( 9 900 kr )             

Mer Info Mer Info

Avsyrningsfilter 30 L  1054U, 1054M,  Vid pH-värden mellan pH 5-7

Kapacitet >30 l/min                                      

Uppströms flöde                                         Backspolning skall väljas om vattnet innehåller

Installationskrav:                                        Järn / mangan eller partiklar

Inkl. ansl.slangar/ventiler                 

Filtermassa ingår

4-årProdukt & Funktionsgaranti                                      

_____________________________
1054U / Uppströms Filter (utan backspolning Pris: 7 000 kr  ( 8 900 kr )
1054M / Filter med Manuell backspolningsventil  Pris: 8 000 kr   ( 9 900 kr )
              

 

  Mer Info Mer Info

Avsyrningsfilter 30 L  1054A  Automatisk backspolning Vid pH 5 - 7

Reningskapacitet 30 l/min                        

Helautomatiskt, tidstyrd backspolning      Backspolning skall väljas om vattnet innehåller

Installationskrav: avlopp, el.                     Järn / mangan eller partiklar

Inkl. ansl.slangar/ventiler

Filtermassa ingår

4-år Produkt & Funktionsgaranti                         _____________________________
Pris inkl.moms: 9 500 kr Fraktfritt   ( 11 900 kr )    

Magnodol pH höjande avsyrningsmassa
25 kg
__________________________
Pris: 850 kr inkl.moms Fraktfritt

Filterkalk H-C pH höjande avsyrningsmassa
25 kg__________________________
Pris: 650 kr inkl.moms Fraktfritt     ( Minsta beställning 2 st )