Nitrat 35Linnehåller en nitrat- & nitritspecifik anjonbytarmassa som fångar upp nitrat & nitrit från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning (regenerering) sker automatiskt vid behov.
Filtret skall anslutas till avlopp samt eluttag. 

Specifikationer
Höjd filtertub med automatik: 135 cm
Diameter filtertub: 26 cm
Storlek salttank: 33x33x88 cm
Max genomflöde: 35 L/min
Anslutningar: R20 utv. gäng