Om vattnet innehåller svavelväte eller är syrefattigt, skall en luftinjektor monteras,      
Luftinjektorn eliminerar effektivt svavelväte (dålig lukt.)
Svavelväte är ett ofta förekommande problem i borrade brunnar.                
Gasen finns i syrefattigt vatten, Karaktäristisk lukt av ruttna ägg.
Genom syresättningen av vattnet uppnår man även en effetivare oxidation av järn och mangan,          
Monteras mellan pump och tryckströmbrytare Anslutning R25 (gäller båda modellerna)

Wateritemodellen skall ha ett tillslagstryck på 1,8-2 Bar

Wellmatemodellen klarar ett högre tryckområde.