Kolfilter 20 L 1044-M renar ditt vatten från humus, färg, dålig smak, dålig lukt, tungmetaller samt en lång rad andra föroreningar.

Detta filter finns i flera utförande:
Utan backspolning  (Kan väljas om vattnet är fritt från järn, mangan, partiklar)
Med manuell backspolning.
Med automatisk backspolning.

Filtertanken är genomfärgad för att förhindra ljusinsläpp som kan orsaka bakterietillväxt

Filtermassan består av Aktivt kol.

Järn– och manganhalten bör ligga under 0,5 mg/L för bästa funktion, annars får man byta filtermassan oftare. Normal livslängd på filtermassan är cirka ett till två år.

Filtret monteras efter ditt tryckkärl som kan vara både hydropress eller hydrofor. Filtret skall anslutas till avlopp. Installationsanvisningar medföljer. Specifikationer: Alla komponenter är tillverkade av hållfast komposit.

Anslutning för inkommande/utgående vatten: 3/4" utv. gäng Höjd: 131 cm Diameter: 27 cm

Reningskapacitet: upptill 25 liter/min Backspolningsbehov: 20 liter/min

Filtermassa Aktivt kol