20" Patronfilterhus
Patronfilter passar utmärkt för rening i vissa situationer.tex. som förfilter innan jonbytarfilter, för att skydda filtermassan i dessa filter.

Mått:
Höjd: 60 cm
Största diameter: 18 cm
Anslutning inommande- & utgående vatten: R20

Filterpatroner finns för olika ändamål.

Kolpatron
Renar humus, dålig smak, lukt. Kan även användas i t.ex. fritidshus med lägre vattenförbrukning för att rena mindre mängder järn,
men vid halter över 0,3 mg/L bör man istället satsa på ett riktigt Järnfilter.

Bomullspatron 25 micron
Renar vatten från sediment, sand och andra partiklar ner till 25 micron. Kan med fördel användas som förfilter till Jonbytarfilter.