10" Patronfilterhus
Patronfilter
passar utmärkt för rening i vissa situationer.tex. som förfilter innan jonbytarfilter, för att skydda filtermassan i dessa filter.

Mått:
Höjd: 33 cm
Största diameter: 14 cm
Anslutning inommande- & utgående vatten: R25

Filterpatroner finns för olika ändamål.
Kolpatron
Renar humus, dålig smak, lukt. Kan även användas i t.ex. fritidshus med lägre vattenförbrukning för att rena mindre mängder järn men vid halter över 0,3 mg/L bör man istället satsa på ett större Järnfilter eller ett 20" Patronfilter för halter upptill 0,5 mg/L.Tvättbart filter 50 micron
Passar utmärkt som grovt partikelfilter och tar t.ex. sandkorn, större partiklar, viss del utfällt järn ner till 50 micron.
Denna  patron lämpar sig som förfiltrering till större filter. Tex. avhärdare eller humusfilter, där filtermassorna i filtren är känsliga för t.ex. utfällt järn eller andra partiklar.Bomullspatron 25 micron
Renar vatten från sediment, sand och andra partiklar ner till 25 micron. Kan med fördel användas som förfilter till ett patronfilter med aktivt kol.