Kolfilter 35 L 1354A renar vattnet från radon, humus, färg, dålig smak, dålig lukt, tungmetaller samt en lång rad andra föroreningar.
Detta filter innehåller 50 liter aktivt kol av högsta kvalité och kan därför användas för rening av radon om radonhalten understiger 2000 bq/L.                
Läs gärna Strålsäkerhetsmyndighetens Faktablad om Radon i dricksvattnet.

Filtertanken är blåfärgad för att förhindra ljusinsläpp som kan leda till bakterietillväxt, köp aldrig filter där tanken släpper in ljus.

Filtermassan består av Aktivt kol. Järn– och manganhalten bör ligga under 0,5 mg/L för bästa funktion,
annars får man byta filtermassan oftare. Normal livslängd på filtermassan är cirka ett till två år.
Filtret monteras efter ditt tryckkärl som kan vara både hydropress eller hydrofor.

Filtret skall anslutas till avlopp.
Installationsanvisningar medföljer.

Specifikationer:
Alla komponenter är tillverkade av hållfast komposit.
Anslutning för inkommande/utgående vatten: R20
Höjd: 160 cm
Diameter: 33 cm
Reningskapacitet: upptill 35 liter/min
Backspolningsbehov: 20 liter/min