Humusfilter 35 L renar brunnsvatten från missfärgning som beror på ytvatteninläckage. Vid regenerering (återladdning) spolas uppsamlade humusämnen ut i en golvbrunn och filtermassan laddas med avhärdningssalt och vatten.

Specifikationer
Höjd 135 cm diameter 27 cm

Separat Salttank L 28 B 28 H 85 cm
Reningskapacitet: 35 L/min
Flödesbehov vid regenerering: 15 L/min
Anslutningar: R20 utv. gäng
Reningsteknik: Humusspecifik anjonbytare
Filtret levereras komplett med ifylld filtermassa.