Uranfilter 25 L innehåller en uranspecifik anjonbytarmassa som fångar upp uranet från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning (regenerering) sker automatiskt vid behov.
Filtret skall anslutas till avlopp samt eluttag.
Detta filter är väl dimensionerat för ett hushålls vattenförbrukning.
Uran förekommer naturligt i vissa grundvatten och Socialstyrelsens gränsvärde är 15 mikrogram/L


Specifikationer:
Höjd x Bredd x Djup: 110 x 23 x 44 cm
Anslutningar: R20 utv. gäng
Reningskapacitet: 25 liter/min
Anslutning till el & avlopp krävs
Filtret levereras komplett med ifylld filtermassa.