Nitrat 20L innehåller en nitrat- & nitritspecifik anjonbytarmassa som fångar upp nitrat & nitrit från vattnet. Renspolning och återladdning med koksaltlösning (regenerering) sker automatiskt vid behov.
Filtret skall anslutas till avlopp samt eluttag.
Detta filter är väl dimensionerat för ett hushålls vattenförbrukning.

Specifikationer:
Höjd x Bredd x Djup: 110 x 23 x 44 cm
Anslutningar: R20 utv. gäng
Reningskapacitet: 25 liter/min
Anslutning till el & avlopp krävs
Filtret levereras komplett med ifylld filtermassa.

.