Mach 2030s & Mach 2030 Fe

 

Kineticosystemet:

Systemet består av 2 st filtertankar, vattenmätarstyrning och en separat saltbehållare.

De två filtertankarna växelverkar, dvs när en av tankarna är i arbete väntar den andra på

att få ta över driften. detta sker precis när den första tanken är mättad med avfiltrerade ämnen.

 Kineticoventilen:

Sitter uppe på en av filtertankarna och är hjärnan i systemet.

Den startar backspolningen och rengöring av filtertankarna exakt när det behövs, samt växlar över

till den andra tanken. Detta gör att filtret alltid levererar behandlat vatten, även då det backspolar.

De rörliga delarna i ventilen är endast i kontakt med behandlat vatten.

Fördelar:

Filtren behöver inte stängas av, omprogrameras eller frånkopplas när man reser bort eller

har besök. Allt sköts helt automatiskt utan reglage och utan elektriska timers.

Ingen onödig överkapacitet erfordras för att klara tillfälliga ökningar av vattenförbrukningen.

Backspolningen sker motströms vilket sparar vatten och salt.

Under backspolningen används behandlat vatten, vilket ger högre kapacitet och skyddar

de rörliga delarna i ventilen. KENETICO har 40års erfarenhet av vattenbehandling. 

Skötsel:

Anläggningen erfordrar mindre skötsel än andra filteranläggningar.

Salt fylls på någon eller några gånger per år.

(Förbrukningen av salt är betydligt lägre ån i tidsstyrda anläggningar)

Helt utan elektricitet

• Saltsnålt (marknadens saltsnålaste)

• Volymstyrt (backspolar endast vid behov)

• Lättskött

• Lång livslängd

• Rörliga delar endast i kontakt med mjukt vatten

• Dubbla filtertankar

• Backspolar med mjukt vatten

• Saltblock eller tabletter

Specifikation:  Mach 2030s (2030 Fe)

Kapacitet 35-57 l/min
Max ingående dH 45
Arbetstryck 2,0-8,6 bar
Bredd-Djup-Höjd 38x18x104 cm
Arbetstemperatur 2-49 grader
pH , Min-Max 5-10
Backspolningsvolym 110 liter
Backspolningstid 40 minuter
Max backspolning 5,1 l/minut
Anslutning för vatten  
Anslutning för avlopp 13 mm
Anslutning salttunna 10 mm
Salttunna Diameter/höjd 46x89 cm

Om järn överstiger 0,5 mg/l  eller mangan 0,3 mg/l Skall 2030 Fe väljas)

Mach 2030 Fe levereras med partikelfilter