Kombifilter 25 L Järn/Mangan/Kalk/Svavelväte/Humus

Ett avancerat vattenfilter med en unik konstruktion där de olika filtermassorna hålls åtskilda från varandra.       Filtermassorna består av KDF-85,  anjonbytare samt högeffektiv katjonbytare.
Filtret backspolas och regenereras med en saltlösning när det är mättat, och är därefter åter redo att rena vattnet.

Specifikationer

Reningskapacitet: 25 L/min

Backspolningsbehov: 20 l/min
Höjd filtertub med automatik: 135 cm
Diameter filtertub: 26 cm
Storlek salttank: 33x33x88 cm
 
Anslutningar: R20 utv. Gänga