Desinficering av brunnar
Om man efter provtagning av sitt dricksvatten kan konstatera att vattnet innehåller
för höga halter bakterier kan brunnen desinficeras med Klorin. Innan man gör det
ska man se till att brunnen är ren, tät och att det finns fungerande dränering runt
brunnen så att inte ytvatten kan rinna in.
Ett analysresultat där den mikrobiologiska bedömningen visar att vattnet är otjänligt
eller tjänligt med anmärkning kan motivera en desinficering med Klorin.
Desinficering
Häll ner 0,25 l Klorin/100 liter vatten i brunnen. Doseringen motsvarar 1 del Klorin
till 400 delar vatten (förutsatt att det är en lösning som innehåller 4 % aktivt klor).
Volymen i brunnen räknas ut enligt formeln: Radien i kvadrat x Pi (3,14) x
vattendjupet. Om man tar måtten i antal meter får man svaret i antal 1000 liter dvs
kubikmeter vatten som brunnen innehåller. Ex. Brunnens diameter är 0,6 m och
vattendjupet är 3 m, vattenvolymen blir då 0,3x0,3x3,14x3=0,85 Mängden klorin som
behövs blir därmed ca 2,1 liter.
Tillsätt klorin till brunnen och fyll sedan upp ledningen fram till husets alla kranar
och låt stå ett dygn. Låt sedan vattnet flöda genom kranarna tills det är klorfritt. Det
känns på lukt och smak. Brunn och ledningar är nu desinficerade.
Även om vattnet smakar och luktar lite klor en kort tid efter är det ofarligt att dricka.
Om det är en störande lukt kan man få bort detta genom att tillsätta askorbinsyra, 20
g per kubikmeter vatten.
Vill man kontrollera effekten av desinficeringen kan man ta ett nytt mikrobiologiskt
prov, men tidigast en vecka efter kloreringen.
För volymberäkning kan man använda www.kalkyleramera.se Skriv ”Volym” i sökfältet