svensk vattenanalys, alcontrol, eurofins, 

Beställa Gratis Vattenanalys:
Detta gratis vattenprov, utgör ett grovtest på viktiga parametrar i vattnet, (ej ackrediterad analys)
Följande parametrar analyseras Grumlighet, lukt, pH värde,  Alkalinitet, Järn, Totalhårdhet, Nitrat, Nitrit