Avsyrningsfilter 30 L 1054A med automatisk backspolning (pH höjande) För vatten med pH-värde 5-6

Automatisk backspolning. (För vatten som innehåller järn, mangan eller partiklar)

Filtermassan förbrukas och man fyller enkelt på ny filtermassa vid behov (cirka 3-4 gånger per år

Filtret skall anslutas till avlopp och vägguttag. Svenska installationsanvisningar medföljer.

Specifikationer: Alla komponenter är tillverkade av hållfast komposit. Anslutning för inkommande/utgående vatten: 3/4" utv. gänga

Höjd: 158 cm Diameter: 27 cm Reningskapacitet: upptill 30 liter/min Backspolningsbehov: 20 liter/min