Avsyrningsfilter 30 L  1054 A (pH höjande) För vatten med pH-värde 5-6

Avsyrningsfilter med uppströms flöde.

Filtermassan förbrukas och man fyller enkelt på ny filtermassa vid behov (cirka 3-4 gånger per år

Enkelt att fylla på filtermassa, påfyllning via ventilen.

Svenska installationsanvisningar medföljer.
Specifikationer: Alla komponenter är tillverkade av hållfast komposit. Anslutning för inkommande/utgående vatten: 3/4" utv. gänga

Höjd: 150 cm Diameter: 27 cm Reningskapacitet: upptill 30 liter/min Backspolningsbehov: 20 liter/min