Avhärdningsfilter 70 L

Filtret renar ditt vatten från kalcium, magnesium och mindre mängder icke utfällt järn och mangan (klart vatten).
Regenerering (återladdning) med avhärdningssalt och vatten sker automatiskt. Flödesstyrd automatik.                                (Flödesstyrning ger optimal saltförbrukning som följer er vattenförbrukning.)

Specifikationer
Höjd filtertub med automatik: 155 cm
Diameter filtertub: 33 cm
Storlek salttank: 33x33 Höjd 88 cm
Reningskapacitet: 70 L/min
Anslutningar: R25
Indexkapacitet:230 m3/dH*
Saltförbrukning per regenerering: cirka 7,5 kg

Uppskattad livslängd på filtermassan är cirka 10-20 år.

 
 

  Beställa