Järn/Manganfilter - Klimat-Comfort

I priserna på våra filter ingår:

Anslutningsslangar / flexslangar 80 cm - Bypassenhet /förbikopplingsventil - Filtermassa.
4 År Produkt & Reningsgaranti (20-års garanti på filtertankar)   Fraktfri leverans

Järnfilter

Järn/Manganfilter 25 L 1044M (Manuell backspolning)

Flödeskrav vid backspolning 20 lit/minMått: Höjd 124 cm / Diameter 26 cm
Manuell backspolningsventilAnslutning R25/R20
Reningskapacitet 25 lit/min
Installationskrav-avloppTar även svavelväte)
Inkl. ansl.slangar
Inkl. Bypass
4 års Produkt & Reningsgaranti
6 900 kr

5 000 kr inkl.moms    Fraktfritt

Järn/manganfilter

Järn/Manganfilter 25 L 1044A 

Flödeskrav vid backspolning 20 lit/minMått: Höjd 130 cm / Diameter 26 cm
Automatisk backspolningsventilAnslutning R25/R20
Reningskapacitet 25 lit/min
Installationskrav avlopp/elFiltret tar även svavelväte!
Inkl. Ansl.slangar,
Inkl. Bypasventil
4 års Produkt & Reningsgaranti
11 900 kr

7 500 kr inkl.moms     Fraktfritt

Bra vatten

Järn/Manganfilter 25 L 1054A    (vid höga halter Järn, Mangan)

Flödeskrav vid backspolning 20 lit/min Mått: Höjd 150 cm / Diameter 26 cm
Automatisk backspolningsventil Anslutning R25/R20
Reningskapacitet 25 lit/min
Installationskrav avlopp/el
Inkl. ansl.slangar
Inkl. Bypass
4 års Produkt & Reningsgaranti
14 900 kr 
9 500 kr inkl.moms    Fraktfritt
Järnfilter

Järn/Mangan/Avsyrning 25 L 1054A    Kombifilter med pH höjning

Flödeskrav vid backspolning 25 lit/min Mått: Höjd 150 cm / Diameter 26 cm
Automatisk backspolningsventil Anslutning R25/R20
Reningskapacitet 25 lit/min
Installationskrav avlopp/el Utrustat med Påfyllningslock för Filterkalk
Inkl. ansl.slangar
Inkl. Bypass
4 år Produkt & Reningsgaranti
15 900 kr
9 900 kr inkl.moms    Fraktfritt
Vattenanalys

Järn/Mangan 33 L 1354A

Flödeskrav vid backspolning 30 lit/min pH krav för avfiltrering av Järn pH 7,0 - 9,0
Automatisk backspolningsventil pH krav för avfiltrering av Mangan pH 7,5-9,0
Reningskapacitet 33 lit/min (Vid lägre pH rådgör med oss)
Installationskrav avlopp/el Mått: Höjd 150 cm / Diameter 33 cm
Inkl. ansl.slangar Anslutning R25/R20
Inkl. Bypass
4 år Produkt & Reningsgaranti
17 900 kr
13 500 kr inkl.moms    Fraktfritt 
Vattenfilter järn/mangan

Järn/Mangan 60 L 1665A

Flödeskrav vid backspolning 50 lit/min Mått: Höjd 195 cm / Diameter 42 cm
Automatisk backspolningsventil Anslutning R25
Reningskapacitet 60 lit/min
Installationskrav avlopp/el
Inkl. ansl.slangar
Inkl. Bypass
4 år Produkt & Reningsgaranti

25 900 kr
19 000 kr inkl.moms    Fraktfritt
Luftinjektor

Luftinjektor Wellmate


                                 
1 490 kr inkl.moms    Fraktfritt                                           

Luftinjektor

Luftinjektor Waterite
En enklare variant av Luftinjektor

                                  
750 kr inkl.moms      Fraktfritt  

Problem med förhöjda halter av järn och mangan ger gul/bruna eller svart/gråa missfärgningar på toalett, badkar, tvätt och disk m.m. Vattnets färg kan ofta variera från klart till svagt gul och det kan ge metallsmak och lukt på vattnet.Utfällningarna blir tydligare när vattnet kommer i kontakt med luft eller vid högre temperaturer. Varmvattnet kan se rostigare ut än kallvattnet och att insidan på disk- och tvättmaskinen kan bli missfärgad.

Järnhalten bör ligga under 0,50 mg/l

Mangan bör ligga under 0,30 mg 

 

För Kommunalt dricksvatten är gränsvärdet för mangan 0,05 mg/För privata brunnar är Socialstyrelsens riktvärde för mangan 0,30 mg/l.Barn som får bröstmjölksersättning med manganhaltigt vatten löper störst risk för att överexponeras för mangan. Bröstmjölksersättning innehåller i sig ofta upp till 0,4 mg/l mangan. Det är därför viktigt att det vatten som mjölkpulvret blandas ut med har en låg manganhalt.

Vid val av Järn/Manganfilter, är det viktigt att beakta:
Filtrets flödesbehov vid backspolning,
Reningskapacitet  = maxflödet som filtret klarar i lit./min

Generellt rekomenderar vi att filtret kompletteras med en Luftinjektor som syresätter och luftar vattnet,
dels för att det optimerar avfiltreringen av järn och mangan, men även för att avlägsna ev. svavelväte.

Luftinjektorn fungerar både med hydropress, och hydrofor...vid hydrofor bör denna utrustas med avluftningsventil.

Som alternativ till filter med separat luftinjektor, finns våra Premiummodeller som har luftinsug i Ventilautomatiken.